חנות קטנה ומטריפה: החנות שמדברת בשלושה צבעים וזהו

כניסה לעולמן של בנות Fine Lab כמוה ככניסה לסרט שחור-לבן. הטון הנוסף היחיד שמורשה כניסה הוא, לכל היותר, אפור. רק כך מושגים מבחינתן המינימליזם, השקט והניקיון העיצובי, ובשבילן – החיים עצמם